Advancing women’s rights in Europe

Last week I applied for a policy and campaigning job – that I knew I would never get at this point in my career – which required me to set out my vision on what needs to change in Europe in order to advance women’s right and gender equality. While I obviously did not get shortlisted …

Continue reading Advancing women’s rights in Europe

Het specifiek kader van geweld tegen vrouwen

"Het gaat om een aantal basisregels hoe de algemene en seksuele omgang in de westerse wereld gebeurt. Het gaat dan over het feit dat het normaal is dat vrouwen hier gaan werken en stemmen. Maar er wordt ook uitgelegd dat vrouwen hier kort gekleed op straat kunnen lopen en dat je vrouwen niet zomaar mag betasten. …

Continue reading Het specifiek kader van geweld tegen vrouwen